Chính sách bán hàng


I.QUY TRÌNH GIAO DỊCH CHUNG

 1. Tư vấn: khi Khách hàng đến công ty hoặc liên hệ qua điện thoại hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ qua website của Công ty để  xem mẫu. Khách hàng sẽ được đội ngũ tư vấn bán hàng của Công ty trực tiếp tư vấn và giới thiệu các mẫu nhà gỗ, nếu khách hàng quan tâm đến các mẫu nhà sẽ được tư vấn chi tiết về từng mẫu của ngôi nhà để đáp ứng tốt nhất với nhu cầu và điều kiện của Khách hàng .
 2. Đặt hàng: khi Khách hàng đã lựa chọn được mẫu nhà phù hợp, Khách hàng sẽ tiến hành đặt hàng với Công ty bằng cách liên hệ trực tiếp qua số hotline của của Công ty theo sự hướng dẫn cụ thể của nhân viên Tư vấn bán hàng của Công ty.
 3. Giao kết hợp đồng:  Sau khi Khách hàng đặt hàng nhân viên tư vấn bán hàng của Công ty sẽ liên hệ và mời Khách hàng đến công ty để tiến hành ký kết hợp đồng mua bán.
 4. Thanh toán: Sau khi hợp đồng được ký kết, Khách hàng sẽ thực hiện thanh toán cho Công ty theo phương thức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo các điều kiện, nội dung được thỏa thuận cụ thể giữa Công ty và Khách hàng trong Hợp đồng.
 5. Bàn giao Sản phẩm: sau khi Khách hàng thanh toán cho Công ty theo quy định tại Hợp đồng và trong thời hạn giao được thỏa thuận tại hợp đồng Công ty sẽ tiến hành thủ tục bàn giao nhà cho Khách hàng .

II. CHÍNH SÁCH GIAO – NHẬN

 1. Phạm vi điều chỉnh: Chính sách này quy định những nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận nhà mẫu theo hợp đồng giữa Công ty và Khách hàng.
 2. Địa điểm giao – nhận sản phẩm dự án – hoặc dự án thi công: Công ty sẽ bàn giao đúng thời hạn cho Khách hàng tại trụ sở Công ty trừ trường hợp hợp đồng quy định khác. Nếu Khách hàng mua sản phẩm nội thất sẽ nhận hàng trực tiếp tại Bộ phận Giao nhận xưởng của Công ty theo sự hướng dẫn của nhân viên Tư vấn bán hàng.
 3. Quy trình giao – nhận
 • Nguyên tắc chung: Công ty chỉ bàn giao cho đúng người đã thực hiện giao kết hợp đồng với Công ty, hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi người này. Việc chuyển giao nhà  cho người được ủy quyền hợp pháp phát sinh hiệu lực pháp lý như giao nhà cho chính người giao kết hợp đồng.
 • Trường hợp người được ủy quyền tại thời điểm giao nhà không xuất trình được văn bản chứng minh tư cách nhận ủy quyền một cách hợp pháp thì Công ty có quyền từ chối giao nhà và  thông báo cho người giao kết hợp đồng việc giao nhà không thành công. Trong mọi trường hợp Công ty sẽ bàn giao nhà cho Khách hàng theo đúng địa điểm được đề cập tại Hợp đồng.
 • Trước khi tiến hành bàn giao nhà nhân viên Tư vấn bán hàng của Công ty sẽ liên hệ trước với Khách hàng để xác nhận  lại thời gian, địa điểm bàn giao nhà và hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị mặt bằng và một số giấy tờ cần thiết khi nhận bàn giao nhà. 
 • Tại thời điểm bàn giao nhận nhà, Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ về mẫu nhà và nội thất và các phụ kiện kèm theo và/hoặc những vật dụng khuyến mãi khác (nếu có) để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế giao nhận với thỏa thuận của các Bên tại Hợp đồng.
 • Nhân viên Tư vấn bán hàng khi thực hiện thủ tục bàn giao sản phẩm sẽ lập “Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm trong đó thể hiện tình trạng sản phẩm gỗ lúc giao và những phụ kiện đi kèm (nếu có). Khách hàng vui lòng kiểm tra nội dung Biên bản được ghi nhận theo đúng thực tế giao nhận. Biên bản sẽ được lập tối thiểu là 02 bản và trong mọi trường hợp Khách hàng sẽ luôn được nhận một bản gốc của Biên bản nghiệm thu và bàn giao nhà.
 • Việc xác nhận vào Biên bản là sự xác nhận Công ty đã giao nhà và Khách hàng đã nhận đúng mẫu nhà đã đặt, đảm bảo chất lượng như thỏa thuận theo quy định trong Hợp đồng. Trách nhiệm của Công ty sau thời điểm các Bên xác nhận Biên bản sẽ được thực hiện theo quy định về bảo hành.

Thời gian giao sản phẩm

 • Thời gian giao nhà theo quy định cụ thể tại hợp đồng.
 • Trong thời gian chờ đợi nhận mẫu nhà của chúng tôi, Khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về việc bàn giao xin vui lòng liên hệ hotline của Công ty để nhân viên của Công ty có thể trợ giúp cho Khách hàng.

Chính sách đổi/trả sản phẩm sẽ được thực hiện theo chính sách bảo hành từ Hàng hoá đã mua, đã đặt, có thể thay đổi mẫu khác, nhưng mọi đàm phán phải phụ thuộc vào bên bán, vì đã đặt rồi là không thể đổi hay trả lại. Do chúng tôi tuỳ thuộc mẫu mã sẽ cố gắng gỗ trợ khách tối đa để đổi.